Wie ik ben

belangstelling
Mijn leven lang word ik geboeid door mensen en hun talenten. De interactie tussen individu en omgeving heeft daarbij mijn bijzondere aandacht: wat zorgt ervoor dat iemand tot zijn recht komt? Waardoor raakt iemand uit koers? Wanneer slaat gezonde aanpassing om in verlies van oorspronkelijkheid? Hoe kan iemand zijn autonomie versterken in een omgeving die een heftig appèl op hem doet? 
De individuele levensgeschiedenis vormt het toneel waarop talenten tot ontplooiing komen of verstikt raken. Sommige mensen leren hun talenten zo goed te verstoppen dat zij ze zelf niet eens meer kennen, terwijl anderen voortdurend dingen aanleren waar ze weinig aanleg voor hebben. Zo raakt men uit het eigen spoor en slaat men aan het dwalen. Samenwerkingsprocessen kunnen botsingen tussen verschillende talenten teweegbrengen, waardoor sommigen hun kracht gaan inhouden en jarenlang in een verstikkende omgeving functioneren. 

Ik coach mensen in de zoektocht naar en de ontplooiing van hun talenten. Ik help ze om zich te ontdoen van de obstakels die hen in dat proces hinderen. Dat doe ik ook bij groepen. Wanneer groepen vastlopen in onderling gedoe zal de effectiviteit van de samenwerking daaronder lijden. Ik help teams om het plezier in samenwerken te hervinden. 
Daarnaast ben ik biograaf. Dit is een andere manier is om stil te staan bij het leven, en de ontwikkelingen en stagnaties daarin te onderzoeken. Door het leven van een individu, een gezin of een organisatie te ordenen, kunnen patronen zichtbaar worden. Het inzicht daarin kan bij de betrokkenen vervolgens leiden tot nieuw gedrag. 


mijn loopbaan
Geboren in Eindhoven (1951), voelde ik me al vroeg aangetrokken tot een sociaal beroep, waarin ik mensen zou kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Ik studeerde andragogiek (veranderkunde) en enkele jaren psychologie in Nijmegen. Met het werkveld der geestelijke gezondheidszorg heb ik me van 1972 tot heden beziggehouden. 

Aanvankelijk heb ik zeven jaar onderzoek gedaan en onderwijs gegeven in innovatieve vormen van hulpverlening aan de universiteit van Nijmegen. 
Begin 1983 werd ik directeur hulpverlening van het RIAGG Arnhem. Landelijk en regionaal hield ik me bezig met strategische beleidsvorming, kwaliteitszorg, dwang en drang in de psychiatrie en de relatie tussen justitie en geestelijke gezondheidszorg. Van 1996 tot 2000 was ik raad van bestuurslid van De Gelderse Roos, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg met een psychiatrisch ziekenhuis, enkele RIAGG’s en twee klinieken. 

Omdat ik niet de hele dag meer wilde vergaderen en graag weer direct met mensen wilde werken, heb ik in 2000 gekozen om mijn loopbaan een ander vervolg te geven. Ik ben een eigen bureau voor individuele coaching gestart. Mijn ervaring als leidinggevende combineer ik daarbij met mijn opleiding tot sociaal wetenschapper. Ik begeleid managers, staffunctionarissen en professionals die zich willen buigen over belangrijke vragen in hun werk. Hierbij zijn gaandeweg andere vormen van stilstaan bijgekomen: ik bied teamcoaching, leid bezinningsdagen, begeleid intervisiegroepen en schrijf biografieën.