Teamcoaching

basisvisie
Hoe goed afzonderlijke teamleden in professionele zin ook zijn, er spelen altijd persoonlijke aspecten die de samenwerking be´nvloeden. Patronen, irritaties en rolvervaging gaan in de loop der tijd de sfeer meebepalen, zonder dat men zich dat altijd bewust is. Opeens ontstaan er conflicten en irritaties en lijkt de oude chemie verdwenen.

Plezier in de samenwerking is belangrijk voor de productiviteit en de effectiviteit van het teamfunctioneren. Daarmee bereik je meer. Met mensen, materialen en middelen kun je weliswaar resultaten boeken, maar de factor plezier vergroot de som der delen. Met geen enkel instrument kunnen werklust, kwaliteit, saamhorigheid en wederzijds begrip beter worden bevorderd. In mijn werk als teamcoach probeer ik het plezier in de samenwerking te vergroten.

Samenwerken vereist jezelf blijven, terwijl je je tegelijk voegt naar de groep. Wie zich te veel aanpast aan de groep, verliest aan eigenheid en daardoor boet de meerwaarde voor de groep in. Wie zich niet voegt naar de groep, komt apart te staan en deelt niet in de samenwerking. Ik ondersteun mensen om in harmonie met zichzelf en hun omgeving te functioneren. Dat bevordert hun persoonlijke effectiviteit en hun plezier in het werk.

hoe?
Elk team is uniek van samenstelling en dynamiek en de omstandigheden waarin het team functioneert wisselen voortdurend. Juist omdat elk team zo anders is, gebruik ik geen blauwdrukken voor teamcoaching. Ik benader elke situatie als een unieke casus en analyseer de vraagstelling voordat ik een coachingsprogramma opstel. 
Doorgaans zal ik daarom eerst met de leiding van een werkeenheid spreken, daarna zal ik de medewerkers interviewen, mogelijk wat observaties verrichten en tenslotte een rapport opstellen met een analyse van de situatie en een voorstel voor een programma. 

De uitvoering van het programma strekt zich uit over een periode van een aantal maanden tot een jaar, want mijn ervaring leert dat een serie impulsen over een langere periode het meest effectief is. Dat neemt niet weg dat een dergelijk traject in crisissituaties aanvankelijk wat intensiever zal zijn. Een traject over een wat langere periode biedt de beste garantie dat het gewonnen plezier in de samenwerking beklijft. 

Ik coach directieteams, management- en projectteams en teams van samenwerkende professionals. Het hoeven niet altijd samenwerkingsproblemen te zijn die de vraag bepalen. Ik help ook beginnende teams die hun voordeel willen doen met een weloverwogen start.

Doorgaans werk ik bij de uitvoering van het programma samen met een andere coach uit mijn netwerk. 

interesse?
Hebt u interesse in dit aanbod? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking. KLIK ----> contact