Individuele coachingmijn basisvisie
Naar mijn overtuiging heeft elk mens alle goeds in zich. Het is echter een levenskunst om dat goede naar boven te halen.
Veel mensen delen de overtuiging dat ze het goede van buiten moeten halen. Zij nemen allerlei dingen tot zich die hen verder afbrengen van wat hen juist tot Ďgoede mensení maakt. De wereld staat bol van opleidingen die beloven te voorzien in waar het aan het ontbreekt. Zo ontstaat een negatieve gerichtheid op wat er niet is. Ik richt me liever op wat overvloedig aan talent aanwezig is.

Veel mensen laten zich misleiden en raken steeds verder uit hun eigen spoor. Wat juist hun kracht is, raakt onder al het gedoe verstopt. De lol van het leven is te ontplooien wat in de kern krachtig aanwezig is. Dat is het geheim van een ontspannen en spannend leven. Een tulp die voortdurend een roos wil worden, zal een teleurstellend bestaan leiden. 

Er zijn momenten in het leven waarop men uitgedaagd wordt te ontdekken wat precies die eigen kracht is, om die vervolgens volledig in te leren zetten. De aanleiding daartoe kan een behoefte aan zelfontplooiing zijn maar ook een crisis, nieuwsgierigheid of juist een gevoel van leegte. De aanleiding is onbelangrijk. Mensen die met deze vragen bezig willen zijn, sta ik graag terzijde.

voor wie?
Mijn klanten zijn vooral leidinggevenden, staffunctionarissen en professionals, zowel in het bedrijfsleven als in de non-profitsector. Mijn cliŽnten hebben tenminste een aantal jaren werkervaring en zitten in de leeftijd tussen vijfendertig en zestig jaar. Zij zoeken naar meer effectiviteit in hun leiderschap en willen authentieker functioneren. Ze willen het hoofd koel houden, terwijl ze hun hart laten spreken. 

voor welke vragen?
Mijn cliŽnten stellen serieuze vragen bij het verdere verloop van hun carriŤre. Er is een zekere noodzaak om deze vragen op te lossen. Voor zoethoudertjes en afleidertjes is de tijd voorbij. Het maakt daarbij niet uit of de noodzaak om deze vragen op te lossen van binnenuit komt of van buitenaf. 
Voorbeelden van vragen die mijn cliŽnten hebben zijn:
∑ wat wil ik nog bereiken in mijn carriŤre?
∑ hoe stel ik mij op in een fusiesituatie?
∑ mijn relaties lopen steeds vast, hoe komt dat nou?
∑ ik krijg steeds dezelfde kritiek op mijn functioneren, wat doe ik niet goed?
∑ ik ervaar een innerlijke leegte, zo haal ik mijn pensioen toch nooit?
∑ hoe kan ik meer ontspannen en met meer plezier functioneren?
∑ wat staat mij te doen in de samenwerkingsproblemen met mijn mededirecteur?
∑ het werk stapelt zich op, hoe voorkom ik dat ik er onder bedolven raak?
∑ ik heb steeds met lol gewerkt, maar de laatste tijd ga ik met tegenzin naar het werk
∑ ik heb een bliksemcarriŤre, maar ik snap niet meer waarvoor ik het allemaal doe
∑ mijn eigen waarden botsen met wat mij door het bedrijf gevraagd wordt te doen 

werkwijze
Ik heb altijd eerst een kennismakingsgesprek. Dat is gratis. Daarna pas besluiten we of we met elkaar in zee gaan. 
Ik werk doorgaans bij mij thuis en voer meestal tweewekelijkse gesprekken van anderhalf tot twee uur. Tijdens de heenreis kunnen mijn cliŽnten zich prepareren op het gesprek en de terugreis geeft gelegenheid voor een eerste verwerking. 

Het directe contact met mijn cliŽnt staat voorop in de gesprekken. Ik maak zelden gebruik van tests, onderzoeken en methodische hulpmiddelen. De duur van een traject varieert sterk. Soms is een ingewikkelde vraag in een of twee contacten beantwoord. Een andere keer loopt een traject over meerdere jaren, al is de frequentie van de contacten dan minder intensief. In sommige trajecten ga ik na enkele face-to-facecontacten over tot telecoaching (contact per telefoon en/of e-mail of per brief). 

Ik werk veel met huiswerk. Tussentijds ben ik beschikbaar voor telefonisch of elektronisch consult. 

wat mag u verwachten? 
Ik stel me op als onderzoeker en gids en sta de cliŽnt terzijde bij diens zoektocht. Ook al kan een coachingstraject tot ingrijpende veranderingen leiden, ik ben geen therapeut. Ik ben niet gericht op wat disfunctioneert, maar richt de blik op wat goed is. Natuurlijk moeten soms obstakels overwonnen worden. Ik stel me concreet, respectvol en confronterend op. Vaagheid en zweverigheid vermijd ik. 

Ik ben rustig en vol aandacht. Ik help mensen om actief stil te staan bij wat er in hun leven speelt en benader vraagstellingen vanuit nieuwe gezichtspunten, waardoor zich andere oplossingsrichtingen aandienen. Ik bied een plaats voor persoonlijk beraad, waarin de cliŽnt zich in rust kan bezinnen op wat hem te doen staat. Ik geloof niet in revolutionaire veranderingen. Veranderingen vragen tijd, moeite en inspanning. Slechts bij sommigen volstaat een klein duwtje om tot ingrijpende keuzen te komen in hun leven.

Ik ben gedragswetenschapper (andragoog) en heb een lange ervaring in eindverantwoordelijke functies. Naast mijn werk als coach en biograaf heb ik enkele bestuurlijke functies in de gezondheidszorg en muziekwereld.

interesse?
Hebt u interesse in een nadere kennismaking? Klik dan hier voor mijn contactgegevens KLIK →contact