Gezinsbiografie

wat is een gezinsbiografie? 
Elk gezin is anders. Waar dat nou precies in zit, is moeilijk te vatten. Je merkt het aan de sfeer die in elk gezin anders is. Een gezin is een levendig geheel, waarin ieder een eigen rol vervult. In de loop der tijd veranderen er dingen: jonge kinderen worden pubers en die worden weer volwassen, terwijl de ouders ondertussen grijze haren krijgen. Voor je het in de gaten hebt zijn de kinderen de deur uit. Ieder gaat zijn weg en bouwt een eigen toekomst op. Wat was, is weg. Een paar jaar later is de sfeer die het gezin zo kenmerkte verdwenen. 

In een gezinsbiografie probeer ik te vangen wat die kenmerkende sfeer in het gezin is en wat daar allemaal aan bijdraagt. Maar vooral ook: wie wat bijdraagt. Hoe lost het gezin problemen op, hoe overwint men tegenslag? Hoe maakt men plezier, wat draagt men over in de opvoeding? Het is leuk om deze dingen vast te leggen. Voor je het weet is het weg en probeer het dan nog maar eens te Ďvangení. 

Meestal schrijf ik biografieŽn in de periode dat de kinderen het gezin gaan verlaten en op zichzelf gaan wonen. Het kan echter ook later: al terugkijkend reconstrueer ik dan hoe het was. Uiteraard ademt een gezinsbiografie in dit laatste geval een wat andere sfeer.

werkwijze
Ik begin altijd met een kennismakingsgesprek. Daarbij kan ik u voorbeelden laten zien van biografieŽn. Ik maak een prijsafspraak vooraf, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Daarna kunt u in alle vrijheid beslissen of u de gezinsbiografie aan mij wilt toevertrouwen. 

Als u mij de opdracht verleent, zal ik met alle gezinsleden een aantal gesprekken voeren. Ik lees wat documenten door en spreek misschien met enkele mensen die uw gezin goed kennen. Deze interviews neem ik op en werk ik later uit. Ondertussen verzamel ik beeldmateriaal van het gezin. Elke biografie is anders. Omdat het maatwerk is, weerspiegelt de biografie in zijn vorm ook iets van de inhoud. Blauwdrukken zijn dodelijk voor een creatief product. 
Als ik een vastomlijnd idee heb hoe het verhaal van uw gezin eruit gaat zien, begin ik aan het schrijfwerk. De interviews leveren de bouwstenen voor het verhaal. Spreektaal zet ik om in schrijftaal. De teksten wissel ik af met fotoís en ander beeldmateriaal. 

Voor dit hele proces heb ik tijd nodig, doorgaans minimaal een halfjaar. Zo kan ik het verhaal af en toe even wegleggen om het te laten rijpen. De compositie van het verhaal vraagt hierom. Wanneer daar noodzaak toe is, kan ik sneller werken, maar tijd komt het eindproduct altijd ten goede. Te veel tijd kan een nadelige invloed hebben op de spanningsboog in het verhaal. Een biografie zal daarom altijd binnen een jaar na aanvang afgerond zijn. 

het eindproduct
Ik presenteer de biografie in boekvorm (in linnen gebonden). Dit unieke boek vertelt het verhaal van ķw gezin! U kunt vertrouwen op een goed resultaat. Voor de vormgeving werk ik samen met een lay-outman en een boekbinder. U kunt zoveel exemplaren van het boek bestellen als u wilt. 

interesse?
Hebt u interesse en wilt u zich eens vrijblijvend oriŽnteren? Klik dan hier voor mijn contactgegevens. KLIK →contact