Bedrijfsbiografiewat is een bedrijfsbiografie?
Een biografie is het verhaal dat het leven zelf vertelt. Het is van ondergeschikt belang of dat het leven is van een individu, een gezin of een organisatie. Een bedrijf of instelling is een complexer geheel dan een individu, maar is ook een levend mechanisme met een eigen verhaal. 
Dat verhaal speelt zich grotendeels onderhuids af. Aan het oppervlak kan men iets van dat verhaal aflezen. De Ďhuidí van een organisatie bestaat uit haar maatschappelijke functie, uit het beleid, het soort mensen dat er werkt, de klanten, de producten en de gebouwen. Ik verken eerst de huid van een organisatie en daarna kruip ik erin. Zo kan ik de binnenkant verkennen: welk hart klopt er, hoe werken de nieren en waar schuilt de bezieling in? Onder de huid voltrekt zich de echte geschiedenis: geen geschiedenis van droge feiten, maar een die het levende verhaal van de organisatie vertelt. Ik kijk vanuit verschillende ooghoeken naar de organisatie. Vanuit deze perspectieven doemt een betekenisvol verhaal op. Dat verhaal is de rode draad van de organisatie. Die rode draad kan een leidraad bieden voor de toekomst. 

Een biografie gaat over de ziel van een organisatie. Een biografie bevat subjectieve elementen en gaat dus verder dan een objectiverende geschiedschrijving. Het verhaal maakt duidelijk welke drijfveren de organisatie in het verleden stuwden en welke krachten daarvan ook nu nog de basis vormen om een toekomst op te bouwen.

werkwijze
Ik zal normaliter eerst documenten zoals jaarverslagen, reclamemateriaal en notaís doornemen. Ook zal ik eens door het bedrijf wandelen, wat overlegsituaties bijwonen en enkele stakeholders naar hun mening vragen. Zo vorm ik mij een eerste indruk. Daarna zal ik gerichter te werk gaan, bepaalde mensen uit de organisatie interviewen en wat dossier- of archiefonderzoek verrichten. Een en ander is mede afhankelijk van de omvang van de opdracht. Als ik genoeg informatie heb, stop ik. Daarna breekt een periode aan van verwerking van de informatie, het ontwikkelen van een concept voor de biografie, waarna het uitwerken begint. Ondertussen verzamel ik beeldmateriaal dat ik in de teksten verwerk. Om te voorkomen dat het eindproduct storende fouten bevat of een ongewenste lading krijgt kunnen conceptteksten desgewenst gelezen worden.

vormgeving 
Ik geef een biografie vorm in een boek van 120 tot 180 paginaís, waarin tekst, fotoís en documenten elkaar afwisselen en zo voor een levendige presentatie zorgen die uitnodigt tot lezen en kijken. Mijn aanpak heeft een subjectieve toets om een Ďgrijsí verhaal te vermijden. Een biografie mag niet het karakter krijgen van een beleidsnota. Ik probeer een spanningsboog op te bouwen, die de lezer aan het lezen houdt. Wanneer de lezer het boek met een zucht van verlichting dichtslaat en terzijde legt, ben ik niet geslaagd in mijn opzet. 
Men laat een biografie vaak bij een bijzondere gelegenheid schrijven. Daarom worden deze biografieŽn meestal gedrukt. Dat kan op verschillende manieren. De begeleiding van de lay-out en het drukwerk kunt u aan mij overlaten. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om (daarnaast) enkele exemplaren handmatig te laten vervaardigen. 

interesse?
Hebt u interesse en wilt u zich eens vrijblijvend oriŽnteren? Klik hier dan door voor mijn contactgegevens. 
KLIK ----> contact